Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کارشناس: استاد قرائتی

عنوان: اعمال قدرت

در دعوت به خیر غیر از اینکه باید محبت، عاطفه، احترام و بیان روان و پذیرایی و دوستی باشد گاهی باید اعمال قدرت کرد. زور خوب است ولی ظلم بَد است. منتها معمولا افرادی که زور دارند ظلم هم می کنند.

جنگ خوب است ولی تجاوز بَد است. والا جنگ در حیوانات هم است، اگر یک حیوانی علفی را از بوته ای کند و به دهان گرفت، اگر یک حیوان دیگر خواست این علف را بگیرد لَگَد می زند.

گاهی در دعوت به خیر، طرف باید احساس کند که خیلی هم عاجز نیست می تواند قدرت بگیرد. حضرت ابراهیم (ع) به بت پرستان گفت: به خدا قسم برای بت های شما برنامه ریزی می کنم.

برنامه ریزی کرد و آن را هم عملی کرد. یک روزی که شهر خلوت بود، به اسم عیدی و مراسمی مردم به بیرون از شهر رفتند. بعد حضرت ابراهیم (ع) یک تبر برداشتند و رفتند به بت خانه و همه بت ها را از بین بردند. فقط یک بت را سالم گذاشت. و تبر را هم گردن همان بت گذاشت.

مردم آمدند و گفتند که چه کسی بت ها را شکسته است؟ حضرت پاسخ دادند: همان که تبر به گردن اوست! از خودش بپرسید اگر می تواند حرف بزند. مردم خیلی شرمنده شدند با این حرف…

یا حضرت موسی (ع) راجع به گوساله ی سامری، قرار بود که سی شب تورات بگیرند و عبادت کنند. این سی شب به چهل شب تبدیل شد ده روز اضافه شد.

در این ده روز یک مجسمه سازی بود که طلاها را از مردم جمع کرد و یک گوساله ای از طلا ساخت. این گوساله را طوری ساخته بود که وقتی باد به آن می خورد صدا می کرد. گفت: خدای شما همین گوساله است!

مردم هم در این ده روز مرتد شدند، از دین برگشتند و سراغ گوساله پرستی رفتند.

حضرت موسی (ع) که برگشتند دیدند که وضع خراب شده است. این ریشه ها و سر برادرش را گرفت و گفت: چرا گذاشتی که اینچنین بشود؟

برادرش پاسخ داد: اگر دست به نهی از منکر می زدم این ها را من را می کشتند.

بعد حضرت موسی (ع) در اینجا از زروش استفاده کردند و گفتند: به خدا قسم این مجسمه را آتش می زنم، نه آتش زدن عادی، یعنی هم گوساله را آتش می زنم هم خاکسترش را به باد می دهم.

زور خوب است. یک جاهایی باید گفت که آقاجان، این کارها را بکن اگر نکنی، ما با تو نیستیم.

امام خیلی نهی از منکر کردند ولی کسی گوش نکرد. بعد از اینکه وارد ایران شدند به حکومت بختیار که منصوب شاه و شاه هم منصوب آمریکا بود گفتند: من در دهان این دولت می زنم. این ها رفتند….

دولت سعودی ملعون جنازه شهدای منا را تحویل نمی دادند، حضرت آقا فرمودند: اگر جنازه ها را تحویل ندهید برخورد سختی با شما خواهیم کرد. به سرعت جنازه ها را تحویل دادند.

یعنی گاهی باید گفت می زنم و می کشم…

در دعوت بخیر فقط جانم به قربان تو نیست، گاهی هم باید اعمال قدرت کرد. مانند زخم که گاهی باید مرهم گذاشت و گاهی هم باید جراحی کرد… منتها اول باید مرهم گذاشت.

بنابراین اگر کسی خواست یک جمعی را دعوت به خیر کند هم باید محبت، عاطفه و بیان خوب داشته باشد و هم قدرت.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن