Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کارشناس: استاد قرائتی

عنوان: حجاب         

یکی از عوامل آرامش در جامعه این است که مردان چشم‌چران نباشد، زنان هم خود را تبرج نکنند. یعنی خودشان را برج نکنند. کلمه تبرج در قرآن است. تبرج از برج می‌آید، ساختمان‌هایی وقتی راه می‌روی به چشم می‌آیند.

خانم‌ها هم جوری خودشان را درست نکنند که دعوت کنند با قیافه‌شان که جوان‌ها نگاه کنند و چشم‌های هرزه هم دنبال عیاشی به دنبال اینها بروند.

خب حجاب چه ارتباطی دارد به آرامش؟ خیلی حجاب به آرامش ربط دارد.

جوان دارد می‌رود و در دنیای خودش است، اما اگر یک خانمی هرطور دلش خواست آرایش کرد و خودش را نشان داد، آن‌وقت حواس این مرد پرت می‌شود. این پرت شدن، خودش اضطراب است. اگر این جوان، جوان خوبی باشد حواسش پرت می‌شود، اگر نااهل باشد، حواسش که پرت شود این موضوع را دنبال می‌کند، این که بود؟ کجا بود؟ تلفن، پیامک و هدیه و … به دنبال اینها مراوده ایجاد می‌شود. به دنبال مراوده، عشق و ارتباط و راهشان باز می‌شود. به دنبال اینها، گناه زنا ایجاد می‌شود، به دنبال آن، بچه‌سرراهی به وجود می‌آید و سقط‌های جنین و … اینها همه‌اش وحشت‌آور است و این مسائل کار به دین هم ندارد، اگر ما مسلمان هم نباشیم، این بحث، بحث انسانی است نه بحث اسلامی و آرامش را از انسان می‌گیرد.

آیا زیبارویان اگر آمدند و آزادانه آرایش کردند و خودشان را مطرح کردند در جامعه، استرس در جوان‌ها ایجاد می‌کنند یا خیر؟ آیا این استرس، نظام علمی را به هم می‌زند یا خیر؟ این جوان که نشسته سر کلاس، دلش با کتاب و درس است یا با دختری که دیده بوده؟ آؤآ

آیا وقتی علاقه ایجاد شود، می‌شود جلوی علاقه را گرفت؟ چشم را می‌شود جلویش را گرفت، دست را بگذاری جلوی چشم دیگر نمی‌بینی، گوش را پنبه بگذاری دیگر نمی‌شنوی، لب ها را بگذاری روی هم دیگر حرف نمی‌زنی، ولی آیا دل را می‌شود جلویش را گرفت؟ شما اگر دلت هوای کسی را کرد، هزار لحاف هم روی خودت بیاندازی، باز هم دلت می‌خواهد سراغ او را بگیرد! یعنی وقتی انسان دید، علاقه پیدا می‌کرد. علاقه که پیدا کرد، دنبال علاقه، خیلی مسائل هست! آن وقت یک مردی که پانصد تا زن را در خیابان دیده، با قیافه های مختلف، وقتی به خانه آمد با خانمش زندگی‌اش عادی است؟ یا به هم غر می‌زنن یا مثل زنی که می‌‎رود انواع شوهرها را می‌بیند که چه ماشین هایی دارند، چه عیدی هایی برای همسرانشان خریده اند، چه لباس هایی خریده اند، دیگر این خانم این ها را دیده و زبانش تند می‌شود که تو هم شوهر شدی؟ ببین خواهرم را، ببین همسایه و رفیقم چه وضع و زندگی ای دارد! همانطور که زن، اگر چشم چران شد، زندگی را تلخ می‌کند، مرد هم اگر چشم چران شد، زندگی و روابط طبیعی را به هم می‌زند. همه‌ی دنیا در این مسئله مانده است.

قرآن کریم می‌فرماید: قل للمومنین یغضوا به مردم بگو چشم خود را پیش بکشید، نگاهت افتاد چشمتان را بپوشانید و ادامه ندهید، «و قل للمومنات یغضضن» به خانم‌ها بگو شما هم خیره نشوید روی افراد. مردها در نگاه خیره نشوند به زن‌ها و زن‌ها هم در نگاه خیره نشوند به مردها. به خانم‌ها هم بگو حجاب خود را حفظ کنید. خب این حجاب چه باشد؟ چادر باشد؟ سیاه باشد سفید باشد؟ مانتو باشد چه باشد؟

قرآن می‌گوید لباست باید جوری باشد که انسان‌های هرزه دنبالت راه نیفتند. آیه‌اش این است «فیطمع الذی فی قلبه مرض» یطمع یعنی طمع می‌کند. چه کسی؟ کسی که در قلبش مرض است، فکرش و چشمش دنبال شما بیفتد جوری لباس نپوشید که دل‌های افراد هرزه را به خود جذب کنید وگرنه دام می‌اندازند و در این دام‌ها دخترها گول می‌خورند. از صد دام که پهن می‌شود، در ده مورد آن دختران پسران را گول‌زده‌اند و نود مورد از این دام‌ها، پسرها گول می‌زنند. به‌هرحال مرد، قدرت گول زدنش کم نیست. گول می‌زند با وعده‌های دروغین و با لبخندهای مصنوعی، با هنرهای … با مدرک‌ها و شغل‌های قلابی و…

اگر می‌خواهید زندگی راحتی داشته باشد، مردها تقوا داشته باشند با چشمشان و زن‌ها تقوا داشته باشند با حجابشان.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن