Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کارشناس: استاد قرائتی

عنوان: راه راست

یکی از چیزهایی که آرامش‌بخش است محاسبات درست است. انسان بداند در محاسباتش اشتباه نکرده است. مثلاً بعضی‌ها می‌خواهند پول خرج کنند، آرامش ندارند! می‌گوید آخر خرج کنی، فردا دیگر نداری! بیماری داری، پیری داری، آدم وقتی پول دارد باید ذخیره نگه دارد برای آینده! مدام وسوسه می‌شود که پول را خرج نکند، درحالی‌که می‌شود محاسبه کنی که:

  1. من این پول را نگه دارم از کجا می‌دانم، می‌ماند، ممکن است کسی بدزدند یا به نحوی از بین برود؟
  2. بر فرض مثال پول صددرصد سالم ماند، از کجا معلوم است خودت باشی؟
  3. پول بماند، خودت هم‌باشی، از کجا معلوم که این رزق تو باشد؟ شاید رزق تو نباشد! مگر همة میوه‌ها رزق باغبان است؟
  4. شما می‌گویی برای آینده نیاز داری؟ مگر آینده، فقط کوری و پیری است؟ آیندة دنیا در محاسبات یقینی است که بگویی نیاز دارم، اما نیاز آخرت قطعی است! شما اگر به فقیر بدهی، می‌ماند.

امیرالمؤمنین رفتند قصابی گوشت بخرند. دیدند پول همراه ندارد، آمدند برگردند که قصاب گفت: آقا کجا؟ فرمودند: متوجه شدم جیبم خالی است! گفت آقا! خواهش می‌کنم، مغازه متعلق به خودتان هست، گوشت رو ببرید فردا پولش را بیاورید. حضرت فرمودند: چرا به شما بگویم فردا پول؟ به شکمم می‌گویم فردا گوشت! این محاسبة درست است که ببینیم چه چیزی را به چه چیزی معامله می‌کنیم.

یک خانم خوش‌حساب است، یک خانم بدحجاب. بیایید محاسبة ریاضی کنیم، کار به دین هم نداشته باشیم. همه خانم‌های بدحجاب لخت که نیستند، فقط یک خورده نازک و کوتاه است، بگذاریم کفة ترازو، بین لباس خوب و بد و متوسط نیم کیلو فرقش است.

این خانم حساب کنه من ۷۰ کیلو هستم می‌شود ۷۰ کیلو و نیم. نیم کیلو هم اضافه داشته باشی چه می‌شود؟ حالا قیامت هم نبود چه ضرری کردی؟ هیچی، اگر قیامت بود که به هزار و یک دلیل هست، آن آدمی که خلاف می‌کند چه جوابی می‌خواهد بدهد؟

یا راننده‌ای که محاسباتی را می‌کند برای رفتن به جاده، کمک‌های اولیه و وسایل موردنیاز را همراه خود می‌برد، یک راننده می‌گوید برو بابا، این‌ها را آخوندها گفتند! بالاخره دوتا اتوبوس با هم می‌روند، یا به این مواد اولیه نیاز هست یا نیست، اگر نیاز بود آن راننده که احتیاط کرده چقدر ضرر کرد؟ ضرری نکرده! اما اگر به یکی از اینها نیاز بود آن ماشین که هیچ چیزی برنداشته، چه خاکی باید بر سرش بریزد. باید بنشینیم چه را با چه مقایسه و معامله می‌کنیم.

 در محاسباتمان مواظب باشیم موج زده نباشیم. از خدا کمک بخواهیم خدا دعای ما را مستجاب کند

همة دعاها مستحب است جز یک دعا که واجب است (اهدا الصراط المستقیم).

خدایا دستم را بگیر درست بروم، راه مستقیم بروم.

با عقل و وحی بیایم با عقل و وحی بروم.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن