Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کارشناس: استاد قرائتی

عنوان: محافظت از خود    

قرآن می‌فرماید که اگر می‌خواهید آرامش پیدا کنید باید دروازه‌بان خودت باشی.

استرس: گوش – چشم – زبان

یک سری استرس‌ها از راه گوش وارد می‌شود. یک سری استرس‌ها از راه چشم و یک سری از استرس‌ها از راه زبان است .

إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولًا (چشم و گوش و زبان همه مسئول‌اند)

امام صادق (ع): دل حرم خداست، پس غیر خدا را در حرم الهی جای مده.

شما اگر سه تا نوار کاست بخرید حاضرید صدای گربه را ضبط کنید؟ مغز ما نوار است لازم نیست همه حرف‌ها را ضبط کند.

حدیث داریم: دست، پوست شهادت می‌دهد، در روز قیامت می‌گوید دست می‌گوید با من گناه کرد و سیلی زد به گوش مرد، سرقت کرد. انسان می‌گوید چرا علیه من شهادت می‌دهی؟ می‌گوید خدا ما را به زبان درآورده، همان خدایی که قدرت داده با این گوشت زبان سخنرانی کنی اینجا هم ما را به زبان درآورده

قدرت خدا به هر چه وصل شود ارزش پیدا می‌کند.

اگر می‌خواهیم آرامش داشته باشیم: هر حرفی را نزنیم، هر حرفی را نشنویم، هر فکری را استقبالش نرویم.

امام کاظم (ع) فرمود: اگر کسی گوش بدهد به هر گوینده‌ای بندة آن است. اگر حرف من حق بود بندة حق هستید، اگر من باطل گفتم بندة باطل هستید.

 ما آزاد نیستیم هر چه می‌خواهیم بگوییم، هر چه می‌خواهیم بنویسیم، هر چه می‌خواهیم بشنویم و عوامل استرس را وارد بدن کنیم.

وقتی غذایی فاسد شد و آدمی آن را خورد مریض می‌شود، اجازه ندهیم که خودمان را حراج کنیم.

به‌هرحال باید خود را به خدا بسپاریم .

زبان انسان بیش از 30 رقم گناه می‌کند:

تمسخر، استهزا، شهادت دروغ، ناسزا، لعنت، غیبت، تهمت و …

این گناه ها که انجام شد استرس بوجود می آید. شما با من خوبی، من غیبت یک نفر را می کنم نظرت عوض
 می شود و میگویی: عجب! این اینجور آدمی بود و  من نمی دانستم.

غیبت باعث تغییر نگاه افراد می‌شود.

گناه استرس‌زا است.

قلب شما سطل زباله نیست که هر آشغالی را درون آن بریزید. حق بگویید و حق بشنوید، درست بگوییم و درست بنویسیم.

خدا انشا الله همه ما را در همة این اتفاق‌ها دستمان را بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن