Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد شاه آبادی
عنوان: تاثیرات فردی رسانه بر انسان و نقش آفرینی خانواده – مقدمه

در مورد خانواده و فضای مجازی، در مورد خانواده و رسانه، در مورد خانواده و دنیای اطلاعاتی که وجود دارد؛ صحبت های بسیار زیادی مطرح شده است.
باید بدانیم که رسانه و فضای مجازی روی انسان بصورت مستقیم تأثیر خاص دارد. یعنی اگر انسان را در خانواده هم در نظر نگیریم آن تأثیرات در جای خودش وجود دارد و نمی شود آنها را انکار کرد.
اما این جا خانواده چه نقشی دارد؟
ما خانواده را یک درمان می دانیم، خانواده را یک دارو می دانیم. اگر نخواهیم خودش را یک محیط صرفاً خاص و تربیتی بدانیم به عنوان دارو و درمان می توانیم با آن تعامل کنیم. لذا آن تأثیراتی که رسانه بر شخص انسان دارد اگر آن تأثیرات کوچک باشد خانواده می تواند آنها را رفع کند، اگر بزرگ هم باشد خانواده می تواند نقش آفرینی بکند ولو اینکه نتواند مثل یک قرص بسیار قوی عمل کند. هرچند که باز هم این امکان را می دهیم که این توانایی را داشته باشد.
رسانه ها چه تأثیراتی روی انسان ها دارند؟
تأثیرات حتما مثبت و منفی خواهد بود. تأثیرات مثبت رسانه ها در خیلی از زمان ها مثل موضوع هویت یابی است. ما در رسانه ها ممکن است هویت پیدا کنیم و این را یک تأثیر مثبت بدانیم و تأثیر منفی آن نیز باز مثل همین هویت زدایی است. یعنی موضوع هویت است.
رسانه می تواند هویت یابی یا هویت زدایی بکند. آنجایی که دارد تأثیر منفی می گذارد باید مورد بحث باشد. یعنی هویت زدایی، خانواده چه کار می تواند بکند؟
این یک مثال است. در موضوعات مختلف هم وجود دارد. رسانه می تواند باعث احساس تنهایی بشود، موجب احساس انزوا و افسردگی بشود. باعث ایجاد تحریک به خشونت و شهوت بشود. همه این تأثیرات منفی را رسانه می تواند داشته باشد. خانواده چه کار می کند؟ خانواده این تأثیرات را خنثی می کند. نه اینکه رسانه حمله کند و خانواده دفاع کند. در واقع خانواده یک نهادی تربیتی است. همان اول تأثیر تربیتی خودش را می گذارد. مثل یک بدن سالم می ماند.این بدن سالم اگر میکروبی را رسانه به آن وارد کند، آن میکروب را دفع یا از بین می برد. و یا اگر یک مدتی آن میکروب بتواند تأثیرگذاری کند بالأخره بعد از مدتی آنرا از بین خواهد برد.
اما اگر بدن ناسالم باشد به مرور این میکروب بزرگ و بزرگتر می شود و می تواند این بدن را از کار بیندازد. رسانه ها اینچنین کارهایی را می کنند و خانواده هم از یک طرف قدرت دفاعی و از طرف دیگر قدرت تهاجمی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن