Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد شاه آبادی
عنوان: تاثیرات فردی رسانه بر انسان و نقش آفرینی خانواده – خشونت قسمت سوم

بازنمایی صحنه های خشونت آمیز ساده ترین کاری است که رسانه ها می توانند انجام بدهند. و همه ما به راحتی می توانیم این را ببینم و تشخیص بدهیم.
این صحنه ها یک نوع خشونتی را نشان میدهند چه آن صحنه ها واقعی باشند مثل تصاویر جنگ ها یا غیرواقعی باشد که مثلا فیلم و حرکت های رزمی باشد…
این اتفاق در رسانه ها خیلی ساده می افتد و خانواده ها می توانند نسبت به این عکس العمل نشان بدهند. خیلی از این رده بندی های سنی برای فیلم ها و بازی ها برهمین اساس است. معمولا یکی مسائل جنسی و یک مسائل خشونت آمیز در رده بندی به شدت مراعات می شود. موارد دیگری هم مثل مشروبات الکی و مصرف دخانیات است که همان دو مورد اول خیلی پررنگ تر است. مخصوصا در ایران…
خب، این را حداقل خانواده حساس باشند. ما نبینیم که یک نوجوان 15ساله ما بگوید فلان فیلم و فلان سریال را دیدم! خب چرا؟ تو که دیگر تحت مدیریت مدرسه و جامعه نبوده ای که بلکه تحت مدیریت خانواده بودی! چرا خانواده مدیریت نکرده است؟! چرا توجه نکرده است؟! با توجه به این که موضوع هم عیان و مشخص است. این یک کار بسیار ساده است که خانواده خیلی آسان می تواند رو به روی آن بایستد. ایستادگی که با همه شرایط تربیتی که گفته شد مثلا یک وقت هایی باید فرزند را محدود کرد، ممنوع کرد یا همراهی کرد…
اما یک اتفاق دیگری که می افتد، اثرات پنهان خشونت است.
شما می بینید که یک کودک یا نوجوان در ارتباط با رسانه قرار گرفته، تصویر خشونت آمیز جدی ای هم ندیده است. اما بعد از آن عصبی است. بعد از مصرف آن رسانه رفتارهای پرخاشگرانه دارد. در بچه ها راحت تر می توانیم این را ببینیم… بچه ای که بطور میانگین روزی نیم ساعت می توانست از آن برنامه ی رسانه ای چه تلویزیون و بازی و گوشی باشد… حالا به یک دلیلی مثل مهمانی و این ها تبدیل به دو ساعت شده است. می بینید که این بچه عصبی است و رفتارهای خشونت آمیز انجام می دهد که تا بحال انجام نداده بود.
این اثرات پنهان دلایلی دارد که نمی خواهیم به آن بپردازیم. خانواده نسبت به این هم حساس باشد. همه حواس و توجه خودتان را فقط روی این نگذارید که فقط صحنه ها را بینید و تشخیص بدهید. اثرات دیگری هم وجود دارد. مصرف بیش از اندازه رسانه، مصرف های غلط رسانه ای و… است. تمام آداب رسانه ای که باید لحاظ بکنیم را مورد توجه قرار بدهیم تا آن اثر پرخاشگری و خوشنت آمیز بودن رسانه به حداقل برسد. نمی گوییم صفر می شود ولی به حداقل نوع خود خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن