Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد شاه آبادی
عنوان: تاثیرات فردی رسانه بر انسان و نقش آفرینی خانواده – افسردگی قسمت اول

افسردگی یکی از بزرگترین بیماری هایی که در جامعه امروز خودش را نشان می دهد و جالب هم است که موارد به اصطلاح با نمکی دارد: مثلا می گویند: پسر ثروتمندترین مرد دنیا، دختر میلیارد بزرگ آمریکایی و شخصیت هایی که انسان تصور نمی کند را می بینیم که دچار افسردگی شدند و از این افسردگی به خودکشی رسیدند و به معنای واقعی افسرده شدند.
افسردگی یعنی چه؟
یعنی شخص یک غم و اندوه و ناراحتی را بصورت مُداوم حس کند. نه اینکه شخص برای مدت کوتاهی ناراحت است مثلا عزیزی را از دست داده و یک ماه ناراحت است…. یک حس مُداوم منظور است.و چیزهایی که قبلا فرد را خوشحال می کردند دیگر کارساز نیستند و او را خوشحال نمی کنند. ما به این می گوییم: افسردگی!
مسئله این است که ریشه افسردگی در چیست؟
یک افسردگی داریم که خیلی ظاهری و فیزیکی و عوامل بسیار جسمی و پررنگی دارد. مثل: تصادف، از دست دادن نعمت یا عزیزی از اطرافیان که این ها خودش را خیلی خوب نشان می دهد.
اما گاهی به این راحتی قابل فهم نیست. افسردگی هایی که عاملش خیلی مشخص نیست مثل: مصرف های رسانه ای که ما داریم و می بینیم که هرچقدر مصرف رسانه ای بیشتر می شود افسردگی هم به دنبال آن زیاد می شود.
خروج افسردگی را خودکشی نگوییم ولی یک ناامیدی را به همراه خود دارد. بسیاری از افرادی که خیلی کشور خودمان را نقد می کنند و همه چیز را در آمریکا و دیگر کشورها می بینند و می گویند که همه چیز آنجاست را اگر عمیق در زندگی هایشان بشوید می بینید که ظاهرا این ها امیدشان را آنجا نشان می دهند ولی در واقع یک ناامیدی در شرایط حاضر دارند که این ناامیدی از کشور و جامعه و از خودشان هست. این ناامیدی باز ریشه در آن افسردگی دارد.
بنابراین باید برگردیم و مهندسی معکوس کنیم. همه روابط را از اول مرور کنیم.
شما چرا افسرده شدید؟ بخاطر اینکه رسانه ها این قدر به اصطلاح در بوق و کرنا کردند که شما ناتوان هستید، بخاطر این رسانه شما دیدید که همه چیز آن طرف است و این طرف چیزی نیست و ناامید شدید.
لذا رسانه هم آن طرفی نقش دارد و می تواند ما را افسرده کند و هم از این طرف که باید رسانه های خودمان تلاش کنند برای اینکه امید را افزایش بدهند و این حس بی اعتمادی، ناتوانی و غم و اندوه را از ما دور کنند.
این کاری است که رسانه های ما باید انجام بدهند اما این که خانواده چه کار باید بکند سوالی است که به آن پاسخ خواهیم داد….

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن