Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد طالبی
عنوان: چقدر گوشی دست بچه ها بدهیم؟

سوال: فرزند در روز چقدر باید بازی کند؟ هرچقدر که بازی می کند خسته نمی شود.
پاسخ: بازی کار کودک است. اصلا بازی زبان کودک و اسباب بازی ها کلمات کودک است.
چقدر شما اگر یک شغل مناسب داشته باشید کمتر خسته می شوید؟ چقدر اگر یک شغل مناسب داشته باشید بیشتر حوصله دارید؟ احساس خستگی کمتری دارید؟
بازی کار بچه هاست. اصلا نمی توانید مقدار آن را کم کنید. به مقدار نیاز کودک است.
اینکه مثلا من فرزندم را سه ساعت کلاس فوتبال می برم بعد از آن از خستگی می افتد، چرا فرزند برادرم این همه بازی میکند خسته نمی شود؟ چون نیازها با هم متفاوت است. سطح نیازهای کودکان با هم تفاوت دارد.

بازی، اختلاف ها را حل می کند.
بازی، دنیای کودکان را از نو می سازد.
بازی، می تواند یک اتفاق خیلی بَدی که در ذهن کودک افتاده است را با دوباره آفریدن آن صحنه، حل مسئله را به کودک آموزش بدهد.

بازی کردن، درمان است.
بازی کردن کلمات کودک است.
بازی کردن، زبان کودک است.

اگر می خواهید با یک کودک در ارتباط باشید با او بازی کنید.

به بالای صفحه بردن