Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد طالبی
عنوان: تفاوت رفتار جسمی با رفتار جنسی

یکی از موضوعات خیلی مهم تربیت جنسی و سوالات تکراری که می شود و والدین نگران هستند، این است است که بعضی از کنجکاوی ها در بعضی از سنین طبیعی است. یعنی رفتار جنسی را با رفتار جسمی اشتباه می گیریم.
این که کودک در یک سنینی سراغ کنجکاوی های جسمی برود برای شناخت جسم خودش، با ناراحتی و گریه به نزد مشاور می آییم و انتقال میدهیم که فرزندم در حال کنجکاوی های جنسی است، پسرم در مسائل جنسی آگاه شده است اشتباه است.
در هر سنی یک سری چیزها طبیعی است. یک سری چیزها جزئی از کنجکاوی های جسمی محسوب می شود. این ها را با لذت های جنسی اشتباه نگیریم.
این که کودک در یک سنی دکتر بازی می کند (حوالی سن 7-4) یعنی کودک شروع می کند فهمیدن تفاوت های جسم خودش با دیگران، با بقیه پسرها یا بقیه دخترها… این ها جنسی نیست بلکه جسمی است.
اینجا ما باید چه کار کنیم؟ نوع برخورد ما خیلی مهم است. ممکن است به میزانی بَد برخورد کنیم که آن کنجکاوی جسمی تبدیل به کنجکاوی جنسی بشود.
تا به حال فرزندی را دیدید که به او بگویید فلان کار خوب نیست و سراغش نرو و او هم بگوید چرا و شما بگویید الآن برای سن شما مناسب نیست. فرزند هم بگوید چشم و دیگر سراغ آن کار نرود؟ قطعا از یک منبع دیگر سراغ این کار می رود. فقط با این برخورد متوجه می شود که شما منبعی خوبی برای پاسخ به سوالاتش نیستید.
نوع برخورد شما باید کاملا اطلاع دهنده باشد. مثلا بگویید: آره مامان، آره بابا، خیلی از تفاوت ها وجود دارد و این عادی سازی کنید. یعنی کودک می آید و می پرسد که: مامان، من متوجه شدم که یک فرقی بین من و خواهرم است…
عادی سازی این موضوع مهمترین کاری است که ما می توانیم انجام بدهیم. بگوییم: آره مامان، مانند همه جای بدن ما که خانم ها با آقایان فرق دارند. مثلا بابا ریش در می آرود ولی ما خانم ها نداریم. بابا بازوهای قوی دارد ولی ما خانم ها نداریم…
عادی سازی کردن مهمترین کاری است که والدین باید انجام بدهند.

به بالای صفحه بردن