Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد میردامادی
عنوان: چرا کودک دزدی می کند؟

چه عواملی باعث دزدی در کودکان و نوجوانان می شود؟
منظور ما از دزدی آن دسته از دزدی هایی است که باتوجه به هشدارهایی که والدین می دهند و باتوجه به مجازات هایی که اعمال می کنند، همچنان کودک آن کار را انجام می دهد.
زیر 4 سال از واژه ی دزدی برای کوکان استفاده نمی کنیم. چون کودکان با مفهوم مالکیت َآشنا نیستند، این مال من و آن مال شماست!!! اصلا مرز بین مالکیت ها را متوجه نمی شوند. بنابراین ما برچسب دزدی به کودکی که یک وسیله ای را برمی دارد و مخفی می کند نمی زنیم.

علت دزدی چیست؟
1- وجود احتیاجات شخصی
کودک نوجوانی که نیاز شخصی دارد و تأمین نمی شود یا پول توجیبی که می گیرد کافی نیست و نمی تواند نیازهایش را برطرف کند دست به دزدی می زند.
2- حسادت، انتقام جویی یا کینه توزی
فرزندی را تصور کنید که از جیب پدرش پولی را برمی دارد بخاطر آن فشارها و تنبیه هایی که پدرش اعمال می کند یا بخاطر امر و نهی های زیاد مادر یک وسیله ای را مخفی می کند.
3- ابراز شخصیت و جلب توجه
کودکی که نیاز عاطفی اش تأمین نشده است دست به دزدی می زند و پولی را از جیب پدرش برمی دارد و دوستانش را دعوت به رستوران می کند و برای آنها خرید می کند تا آن توجهی که در خانه نشده است را به وسیله دوستانش جلب کند.
4- فقدان تربیت اخلاقی یا خلأهای عاطفی
 بعضی از دزدی ها مربوط به این عواملی که نام بردیم ندارد، یعنی دزدی یک دزدی بیمارگونه است. یعنی کودک بخاطر ارزش مادری یک جنسی را برنمی دارد بلکه این قدر فشارهای درونی و استرس های درونی زیادی دارد که دست به دزدی می زند.
 در خانواده های پدر و مادر خیله گله مند هستند از وضعیت اقتصادی در واقع یک راهی را برای دزدی فرزند مهیا می کنند.
 یا خانواده هایی که خیلی وقت زیادی برای فرزندان ندارند بخاطر کثرت کار و گرفتارهایی که دارند، و آن خلأ عاطفی را بخاطر اینکه عذاب وجدان خودشان را کم کنند با خریدن ابزار لوکس جبران می کنند به کودک این آموزش می دهند که هر وقت وسیله را دوست داشتی آنرا به هر قیمتی که خواستی از راه قانونی یا غیرقانونی تأمین کن تا آن خلأ پر بشود.
طی تحقیقاتی که انجام شده به این نتیجه رسیدند، خانواده هایی که فرزندانشان از پدر و مادر دور هستند به هر دلیلی، دزدی در این کودکان بیشتر است.
برای درمان چه کار باید کنیم؟ اول باید سبب شناسی کنیم، علت ها را دربیاویم. نیازهای کودک را بشناسیم و سعی کنیم نیازهای شخصی و عاطفی کودک را تأمین کنیم تا آرام آرام کاهش پیدا کند و از بین برود.

به بالای صفحه بردن