Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد میردامادی
عنوان: اصلاح رفتار فرزندان (تکنیک خاموشی)

یکی دیگر از روش ها و تکنیک هایی که برای کاهش رفتارهای نادرست در کودکان استفاده می شود، خاموشی است.
خاموشی یعنی رفتارهای نامطلوبی که در کودک براثر توجه به اطرافیان تثیبت شده و قوت گرفته است براثر نادیه گرفتن کاهش پیدا کند و آهسته آهسته از بین برود.
زمانی که این روش اتخاذ بشود در وسط کار رفتار کودک شدت پیدا می کند که به اصطلاح به آن انفجار خاموشی می گویند. چه اتفاقی می افتد؟ مثلا کودک یک حرف زشتی را می زد و دیگران هم به او توجه می کردند حالا دیگر این توجه را ندارد. شدت را بالا می برد بلکه پدر و مادر و اطرافیان به او نگاه کنند و توجه داشته باشند و به او بخندند. بنابراین این اتفاق معمولی است و زمانی که رخ داد والدین بدانند این مداخله ای که انجام می دهند خیلی اثرگذار است. و تأثیر خودش را در حال گذاشتن است.
در روند این فرآیند رعایت چند نکته لازم است:
1- این تکنیک و روش خاموشی را باید در زمان هایی انجام بدهیم که می دانیم کودک رفتار آسیب زا انجام نمی دهد.
مثلا ما نمی توانیم شاهد این باشیم که کودک یک شیء نوک تیزی را وارد پریز برق می کند یا دوستش را کتک می زند و در اینجا نمی توانیم بی توجه باشیم.
2- سعی کنیم مناقع تقویت را کنترل کنیم.
مثلا پدر و مادر تصمیم گرفتند که این روش را انجام بدهند آیا اطرافیان هم مورد کنترل قرار گرفتند؟ وقتی کودک حرف زشتی را در جمع زده پدر و مادر سکوت می کنند آیا اطرافیان هم همین کار را انجام می دهند.
3- به جهات مثبت و منفی این روش توجه کنید.
این روش هم جهات مثبت و هم منفی را تقویت می کند. بنابراین اگر کودک رفتار مثبت انجام بدهد و تقویت دریافت نکند، پاداشی دریافت نکند، آهسته آهسته آن رفتار مطلوب هم در کودک خاموش می شود.

به بالای صفحه بردن