Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد گرجی
عنوان: درمان ااضطراب (ریشه یابی)

اضطراب ریشه در دوران کودکی دارد و مهمترین زمان هم مربوط به دو سال اول زندگی است.
زمانی که مادر حضور عاطفی و فیزیکی فعال ندارد، یعنی خانه نیست و شاغل است یا اگر هم منزل است و حضور فیزیکی دارد، حضور عاطفی ندارد! مهر و محبت به فرزند ندارد.
فرزند که به دنیا می آید اولین واکنشی که در این دنیا دارد گریه است. می گوید: من را از یک جایی که آسان بوده و می خوردم و کاری هم نمی کردم به این دنیایی آوردید که برای خوردن و خوابیدن تلاش کنم…. چرا من را آوردید؟
چه کسی را می شناسد؟ فقط فردی به نام مادر را می شناسد.
اگر مادر کنار فرزند نباشد آن بچه دچار ترس می شود. وقتی که بزرگتر می شود مثلا پدر به او می گوید: بخوان، بیشتر بخوان، خانه عمو رفتیم این را بکن و این کار را نکن، این حرف را نزنی…
یعنی به او احساس گناه می دهند. یعنی من شرمنده ام، معذب هستم و خجالت می کشم..
این دو مورد که غالبا از والدین غالبا اضطرابی شکل می گیرد باعث ایجاد اضطراب در فرزندان هم می شود.

به بالای صفحه بردن