Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد گرجی
عنوان: مهارت حل مسئله (نگاه طبیعی داشتن)

وقتی که پذیرفتیم وجود مشکل بین ما و فرزند طبیعی است باید دنبال راهکار برویم.
راهکارهای حل مسئله بین والدین و فرزند:
باید با نوجوان همدلی و همدردی کنیم.
یعنی متوجه بشویم که موضوع او چیست.
برای اینکه متوجه بشویم موضوع چیست به نوجوان می گوییم: موضوع چیست؟ و او هم پاسخ می دهد. ما عین همان خواسته را بازخورد می دهیم، غالب نوجوان ها از این رنج می برند که والدین آنها را درک نمی کنند و از موضوع و مشکلات آنها خبر ندارند. یعنی برای اینکه بفهمد ما او را درک و فهمیده ایم بعد از بیان مشکل بگوییم: آهان اینطور که متوجه شدم درخواست تو این است، موضوع و خواسته تو این است…
وقتی که ما این کار را می کنیم او رفته رفته در حل مسئله با ما همراه می شود.
حل مسئله یک مهارت است. اینطور نیست که فرد وقتی به دنیا می آید ذاتاً توانایی حل مسئله را داشته باشد. بکله این را به مرور یاد می گیریم. با تکرار، تمرین، مرورد و بارخوردگیری از دیگران این مهارت حل مسئله را یاد می گیریم.
وقتی ما این کار را انجام می دهیم نوجوان ما یاد می گیرد که باید مسئله را حل کند. نباید آنرا حذف کند و با آن احساسی برخورد کند. چه زمانی؟ زمانی که متوجه بشود ما او را درک کردیم. و با بازخورددادن مسئله اش به خودش به می فهمانیم که او را درک و فهمیده ایم.
همانطوری که متوجه شدم خواسته تو این است
دغدغه تو این است
تو می خواهی که فلان چیز را برایت تهیه کنیم
درست فهمیدم؟ متوجه شدم؟

یک وقت هایی ممکن است در این صحبت ها و بازخوردهایی که به نوجوان می دهیم، او بگوید:
نه منظورم این نبود
این را نمی گویم
منظورم چیز دیگری است
نمی خواستم بگویم شما پدر خوبی نسبت به پدر دوست من نیستی!
فکر کنم شما اشتباه متوجه شدید منظور من را …
این بازخورد دادن ها، این رفت و برگشت های کلامی که خیلی ساده است ولی پر از محتوا و احساسات و عاطفه والدانه فرزندانه است می تواند در این که نوجوان را در واقع به این باور برساند که من را فهمیده و درک کرده اند. یعنی یک گام دیگر به جلو حرکت کردیم…
گام اول این بود که بدانیم این مشکل طبیعی است. سراغ گام دوم رفتیم و اولین راهکارش دادن بازخورد است و اینکه نوجوان متوجه بشود او را درک کردیم..

به بالای صفحه بردن