Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد گرجی
عنوان: راهکارهای درمان اضطراب و افسردگی در کودکان

چون درمان یک موضوع اختصاصی است و توسط روانشناس باید صورت بگیرد ما نمی توانیم یک درمان مشخص و واحد را آموزش بدهیم. اما راهکارهای مختصر و مفیدی وجود دارد. برای اینکه بتوانیم با انجام این راهکارها تا حدودی مانع پیشرفت اضطراب و افسردگی بشویم و فرزند را مدیریت کنیم.
هر دو اختلال اضطراب و افسردگی کودک ریشه در هیجانات دارد. بنابراین راهکارهای ما هم باید در این راستا باشد که ما این هیجانات را در بچه ها مدیریت کنیم و آموزش بدهیم.
یکی از راهکارهایی که به ما به عنوان پدر و مادر می تواند کمک این است که ما این استیکرهای هیجانات از مغازه ها و فروشگاه ها خریداری کنیم و اگر نمی توانیم خرید کنیم خیلی راحت در یک برگه طراحی کنیم.
صورت فرد را بکشیم و یک بینی و دهان و چشم بگذاریم. یک طراحی ما خنده، غم، تعجب، پرخاشگری و احساسات مختلفی که هم ما انسان ها داریم.
بعد اینکه این کار انجام گرفت این ها را در دیوار اتاق کودک نصب کنیم. یا جایی که کودک در خانه نسبت به آن قسمت رفت و آمد زیادی دارد.
وقتی که نصب کردیم هر روز یکی از این هیجانات را در دو الی سه نوبت به او آموزش بدهیم. مثلا بگوییم: فلان استیکر چه هیجانی را نشان می دهد؟ کودک بگوید: هیجان عصبانیت را نشان می دهد.
چه وقت هایی عصبی می شوی؟
از دست چه کسانی عصبی می شوی؟
وقتی که عصبی می شود چه فکرهایی سراغت می آید؟
وقتی عصبی می شود در بدنت چه اتفاقی می افتد؟
این ها را با کمک خود کودک استخراج کنیم و کار کنیم. زمانی که این هیجانات در حال بروز پیدا کردن است. (در اضطراب ترس و خجالت است. در افسردگی هم غم و احساس گناه و نفرت است.) وقتی که این ها بروز پیدا کرد به فرزند بگوییم: یادت است که این هیجانات را در گذشته با هم صحبت کردیم، راجع به این احساسات صحبت کردیم؟ می گوییم که مجدد برو و رو به روی همان استیکر که در اتاقت است بایست و با خودت مرور کن و صحبت کن برای اینکه بتوانیم او را به یک تنظیم هیجان برسانیم. ما با انجام این کار می خواهیم به فرزند این آگاهی را بدهیم که اگر الآن حالش خوب نیست. بخاطر آن احساسات هیجاناتش است. زمان را بخریم و مدیریت کنیم. فرزند برود و با خودش خلوت کند و به جای این که گریه کند و آشفته بشود برود و مواردی که قبلا با او کار کردیم را مرور کند. این به عنوان یک راهکاری که پایه هیجانی دارد می تواند به پدرها و مادرها در منزل کمک کند تا این موضوع را مدیریت کند. اما اگر بحث جدی باشد و نیازمند یک مداخله تخصصی داشته باشیم باید به روانشناس و مشاور مراجعه کنیم.

به بالای صفحه بردن