Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد گرجی
عنوان: هویت یابی (اختلاف نظر بین والدین و نوجوان)

یک موضوعی که در میان تقریبا می شود گفت همه خانواده ها با آن مواجه هستیم هویت در نوجوان است. نوجوانی که از سنین 12-11 سالگی شروع می شود و امروزه به 19 سال و بالاتر هم ختم می شود بحث هویت است.
هویتی که نشان دهنده این است که نوجوان به دنبال آن می خواهد بگوید:
من هستم
افکار خاص خودم را دارم
تفکرات خاص و نگرش خاص خودم را دارم
عقاید خودم را در گرایش های سیاسی و لباس پوشیدن و موسیقی و.. دارم
و غیره…
مجموعه ی این ها می تواند به ما این موضوع را برساند که نوجوان به دنبال پیدا کردن خودش است. یعنی دنبال هویت یابی است.
می خواهد بگوید:
من هستم
من را باید ببینید
من را براساس آنچه که هستم بپذیرید
وقتی که این اتفاق می افتد یک چالشی بین پدر و مادرها با نوجوان بوجود می آید. شاید پدر آن افکار و عقاید فرزند را نپذیرد و بگوید که مثلا این نوع لباس پوشیدن تو را نمی پسندم.. اما نوجوان از آن طرف می خواهد با نوع پوشش خودش نشان بدهد که من هستم، وجود دارم و باید به من احترام بگذارید. و این یک تعارض جدی بین نوجوان و والدین خودش می شود.
تعارض و اختلافی که وقتی والدین به مشاور مراجعه می کنند می گویند: ما تا دو سه سال قبل این چالش ها و درگیری ها را با فرزند نداشتیم، چالش هایی که فکر نمی کردیم بعد از مدتی با فرزند داشته باشیم. چرا این چالش ها بوجود می آید؟
چون نوجوان ما، نوجوان شده است. فردی شده است که طرز فکر خاص خودش را دارد. فردی شده است که می تواند ابراز وجود کند و دنبال هویت یابی خودش است. و این هویت یابی یک چالش جدی میان والدین و نوجوان می شود. این چالش و تعراض در اصل مورد بَدی نیست و اگر ما بتوانیم این را مدیریت کنیم که هویت نوجوان به درستی شکل بگیرد و آن طور که شایسته است شکل گیرد اتفاقا می توانیم کمک به رشد و تعالی او کنیم و از طرف دیگر دغدغه ما را به عنوان یک پدر و مادر خوب رفع کند.

به بالای صفحه بردن