Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد پوراحمد خمینی
عنوان: مراحل انتخاب صحیح همسر

در حوزه مهارت های انتخاب همسر ما باید سه مورد مهم را بدانیم:
خواستگاری
(مرحله اول در مسیر انتخاب درست خواستگاری است)
تحقیقات
مشاوره

مرحله خواستگاری:
در جلسه خواستگاری لازم است که پسر و دختر اولویت های خودشان را از هم سوال کنند، معیارهای درجه اول خودشان را بپرسند. هر آن چیزی که برای افراد خیلی مهم است در اینجا باید سوال بشود.

مرحله تحقیقات:
مرحله تحقیقات مرحله راستی آزمایی است. یعنی آقا و خانم در جلسات خواستگاری معیارهای درجه یک و دو یکدیگر را بیان کردند و می خواهند مرحله راستی آزمایی را طی کنند که اگر آقا و خانم نکاتی را مطرح کردند بروند و طی این مرحله بررسی کنند تا به واقعیت برسند.
مثلا آقا می گوید که من عصبانی نمی شوم و اگر هم بشوم اهل پرخاشگری نیستم، برای تأیید این سخن نیاز به تحقیقات و راستی آزمایی است. در این مسیر است که مشخص می شود این حرف درست است یا خیر. و ممکن است که در مرحله تحقیقات کاشف به عمل بیاید که اتفاقا این آقا خیلی هم عصبانی می شود و اگر هم عصبانی بشود رفتارهای پرخاشگرانه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن