Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد پوراحمد خمینی
عنوان: چقدر اهل عمل بودیم؟

گاهی برای ما پیش آمده در تلویزیون که در حال تماشای اخبار هستیم، برخی از عملکردهای دولتمردان را مورد نقد قرار می دهیم.
مثلا می گوییم: ای بابا، این همه رهبر انقلاب توصیه به کاری می کند، فلان مسئول آمده و فلان کار را انجام می دهد!
یعنی فضای نقد کاملا برای ما باز است، نشستیم کنار و گوشه گود و به اصطلاح می گوییم: لِنگِش کن…
اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه اگر فردا از خود ما سوال کنند: تو که می نشستی و انتقاد می کردی که فلان مسئول دستش باز است و باید فلان کار و تصمیم را انجام بدهد، خودت نسبت به همان وظیفه ی کوچکی که داشتی چقدر اهل عمل بودی؟ همان کاری که از دستت برمی آمد را چقدر پای کارش آمدی؟
نیاز امروز جامعه، ازدیاد نسل است و هیچ تعارفی هم نداریم. من که می نشینم و دیگران را نقد می کنم خودم چه کاری کردم؟! من شاید فلان وزیر و وکیل نباشم اما در حد خودم چه کردم؟ وظیفه خودم را چگونه انجام دادم که فردا مورد نکوهش قرار نگیریم!
این نکته بسیار مهمی است. اگر قرار باشد که ما فقط دیگران را ببینیم و آنها را به چالش بکشیم که چرا به وظایفشان عمل نکردند، خودمان چه می شود؟ و چه کسی قرار است که به ما بگوید وظیفه تان را چگونه عمل کردید؟
اگر الآن وظیفه مان را در جایگاهی که هستیم و در حد خودمان درست انجام دادیم فردا اگر مسئولیتی هم داشته باشیم، قطعا موفق خواهیم بود چون مسئولیت پذیر بودیم. اما ا گر خودمان را به راه دیگری بزنیم و فرار کنیم و نظر ما این باشد که دیگران باید کار کنند سربلند نخواهیم بود. امروز رهبر معظم انقلاب سفارش کرده اند که پیری جمعیت در حال اتفاق است و باید فکری کرد. هر کدام از خانواده های ما حداقل 4 فرزند باید در نظر بگیرند. حداقل را در نظر بگیریم که نرخ جمعیت ما درست بشود تا بتوانیم از کاهش رشد پیری کاسته بشود و جلوی آن گرفته بشود.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن