Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد شاه آبادی
عنوان: هرزه نگاری – برنامه ریزی لازم است! قسمت اول

در مسائل اخلاقی و مخصوصا پورنوگرافی اگر بخواهیم حواسمان را کامل جمع کنیم و برنامه ریزی کنیم، اگر یک فرزند 5 ساله داریم باید بدانیم و باور کنیم که قطعا پسر ما در 15سالگی با تصویری از یک زن نامحرم مواجه خواهد شد که او را تحریک خواهد کرد و او با تحریک شدن رغبت پیدا می کند که تصاویر بعدی را دنبال کند. یا جستجو کند. این را اول باید پدر و مادر بپذیرند و خودشان را به این راه و آن راه نزنند. این مانند یک قانون است. مثل اینکه فرزند بزرگ که بشود زمین می خورد نمی توان دست و پای او را بست!
وقتی به این رسیدیم باید بنشینیم و برنامه ریزی کنیم:
در سن کودکی، زیر هفت سال صرفا تفکیک های جنسیتی و فقط بداند که دو نوع جنس داریم: دختر و پسر!
در هفت سال دوم تفکیک های جنسیتی را نزدیک به تفکیک های جنسی می کنیم. یعنی باید بداند یک ویژگی هایی در پسرها و دخترها وجود دارند که باید رعایت کنند. حریم هایی نسبت به همدیگر دارند. بازی هایشان باید محدود بشود نه اینکه صفر بشود بلکه محدود بشود. و رفته رفته به موضوعات جنسی نزدیکشان کنیم. کجا خود نزدیک شدن است؟ خود سن بلوغ
فرزند ما باید بداند در سن بلوغ یک اتفاقاتی در بدن او می افتد. در جسم او می افتد. حداقلش این است چون می دانیم در سن بلوغ یک اتفاقاتی در جسم، روان و روح است. یعنی یک بلوغ روحی رخ می دهد. اما آن چیزی که در جسم اتفاق می افتد را می توانیم انجام بدهیم و نمی توانیم از آن فرار کنیم.
چقدر از پدر و مادرها از این موضوع فرار می کنند!
چقدر از پدر و مادرها منتظر هستند که فرزند خودش این را بفهمد!
چقدر از پدر و مادرها این موضوع را کاملا به مدرسه و معلم سپردند. (مسئول تربیت فرزند که معلم نیست بلکه پدر است ولی اگر معلم کمک کرد که چه بهتر…)
آن تفکیک جنسیتی و جنسی در سن بلوغ باید به اوج خودش برسد یعنی نه در اوج سن بلوغ، نه در زمانی که فرزند دقیقا با مسائل بلوغ رو به رو شده و ما تازه بخواهیم شروع کنیم به بیان کردن بلکه یک مقدار عقب تر. فرزند ما 14 سال دارد. و سیبیلش در حال درآمدن است این یعنی موهای بدنش هم در حال درآمدن است و بنابراین ما باید زودتر فکر کنیم و اقدام کنیم. ما اگر برنامه ریزی نکنیم فضای مجازی به فرزند آموزش خواهد داد. غسل جنابت را چه کسی باید به فرزند ما آموزش بدهد؟ حجاب واقعی را چه کسی باید به دختر بچه ی ما آموزش بدهد؟ این ها همان زمان هایی که به نقطه های حساس می رسد. به آن بزنگاه ها می رسد. بنابراین ما از موضوع تربیت جنسی به طور کلی که در کودکی و در هفت سال اول و دوم صحبت کردیم به سن بلوغ رسیدیم. به سن بلوغ حساس باشیم و از آنطرف هم بدانیم که دشمن شما هم نسبت به آن حساس است و در حال تولید محتوا می باشد و شما باید خودتان را حفظ کنید و برای این یک برنامه ریزی جدی تری داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن