Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد شاه آبادی
عنوان: هرزه نگاری – از توبه غافل نشویم قسمت اول

برای حل مشکلاتی که از نتایج پورنوگرافی است چه کار باید کنیم؟
الآن نوجوان ما درگیر شده است با تصاویر که تا حالا ندیده است. نگاه نکنید که در سنین بالا آدم ها وقتی با موضوع پورنوگرافی مواجه می شوند خیلی با یک نوجوان فرق می کنند و با هم مقایسه نکنید. نوجوان دچار یک شوک روحی می شود. بسیاری از مفاهیم و اتفاقاتی که در زندگی بزرگ ترها می افتد را نوجوان خبر ندارد. حالا بدون اینکه آن مقدمات برای او فراهم شده باشد با اینچنین موضوعی رو به رو می شود. خب، از یک طرف جذابیت دارد و از یک طرف نفس او دوست دارد که بیشتر نگاه کند و لذت های آنی می برد و از یک طرف دیگر وجدان و فطرت دارد و بلکه مومن است و طبق آموزه های دینی هم می داند که این کار غلط و اشتباه است. دچار یک دوگانگی می شود.
اینجا یک اتفاق بزرگ در حال رخ دادن است. تزاحم درونی با آن معارف و ابعاد عالی انسان و باید ببینیم که چه اتفاقی می افتد و ما چه برنامه ریزی برای آن داریم؟
اگر این بُعد عالی به قدری توانمند و قوی باشد که آن بُعد دانی را کامل پَس بزند خب گناهی صورت نمی گیرد اما همه ما می دانیم که انسان این قدر قوی نشده و حداقل تربیتی که ما در جامعه امروزمان داریم این شرایط را فراهم نکرده است. خب، چه کار کنیم؟
بیاییم رها کنیم بُعد عالی را رها کنیم. و نگاه طبیعی به داشته باشیم. ما اینجا باید خیلی دقیق رفتار کنیم. از یک طرف نباید کاری کنیم که نوجوان زده بشود و پَس بزند و از جملاتی نظیر “خسته شدم، ولم کنید، می خوام نگاه کنم، می خوام هرکاری دلم می خواد انجام بدهم” استفاده کند. او باید همیشه این دوگانگی را داشته باشد ولو اینکه نتوانیم پورنوگرافی را از زندگی امروز حذف کنیم. ولی این درگیری وجدان را که نباید حذف کنیم که اگر بکنیم کار بسیار غلطی است. بعضی از خانواده ها می گویند این طبیعی است، بالأخره یک سنی است می آید و می رود؛ این غلط است. اینطور نیست. برای نوجوان نباید این موضوع عادی بشود. اگر این بُعد عالی به قدری قوی باشد بُعد دانی نیز از بین می رود که خیلی دور از ذهن است و بعید است که این اتفاق بیفتد. اگر آن بُعد عالی را از بین ببریم و وجدان را حذف کنیم که البته این هم کار سختی است و ممکن است که این اتفاق مانند غرب بیفتد ولی در نتیجه آن انسان نابود می شود. پس باید چه کار کنیم؟
بهترین کار در این مواقع این است که این درگیری را تقویت کنیم و اجازه بدهیم که درگیری از بُعد عالی به بُعد دانی به قدری انسان تمرین کند که بالأخره انسان بتواند خودش را و نفس اماره و غریزه اش که دائم او را اذیت می کند زمین بزند. و آنرا در اختیار بگیرد.
اگر بُعد دانی و آن طبیعت غریزی غلبه بکند به اصطلاح می گویند طغیان کرده است. اما اگر بُعد عالی غلبه کند می گویند توبه کرده است. نوجوان گناه کرده و ما نباید بگوییم که اشکال ندارد و خیالت راحت بلکه از این جهت بگوییم اشکالی ندارد که راه جبران وجود دارد و می تواند جبران کند. این دو با هم خیلی فرق دارد. از این جهت که می توانی جبران کنی خیالت راحت. بنابراین اینجا یک چیز جدیدی وارد می شود به نام: توبه!
توبه یکی از اصول تربیتی در همه موارد که ما در موضوع تربیت رسانه و مخصوصا در حوزه فضای مجازی و رسانه با آن کار جدی داریم.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن