Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد شاه آبادی
عنوان: اعتیاد رسانه ای – نیازهای کاذب و واقعی

وقتیکه رسانه ما را درگیر خودش می کند، وقتی که ما معتادش می شویم یعنی آن عادت هایی که در ما می توانست بصورت کوچک شکل بگیرد آنقدر قوی شد که تبدیل به اعتیاد شد. چطور؟ با همان جذابیت
این جذابیت یک احساس خوشایندی در ما ایجاد می کند که این احساس خوشایند از بقیه احساس ها جلوگیری می کند.
من از رابطه پدر و مادرم ناراحت هستم، از سخت گیری های پدرم ناراحت هستم و به همین دلیل به سمت گوشی می روم!
چه اتفاقی افتاد؟ این ها چه نسبتی با هم دارند؟ این یک خوشایندی دارد آن جذابیت اول که می رود و من را درگیر خودش می کند و جذابیت های بعدی می آید. جذابیت بعد از جذابیت، دائم خوشایند پشت خواشایند….
این طرف اتفاق هایی در زندگی من می افتد گاهی از پدرم یا مادرم ناراحت هستم، گاهی فشار درسی و اقتصادی روی من هست. این ها همه سختی هاست. برای من تنها خوشایندی این طرف است. مثل کسی که معتاد به مواد مخدر می شود. دائم می بیند که در گرانی ها و فشارهای اجتماعی و در گرما و سرما، با خودش می گوید اگر کمی مواد مصرف کنم فارغ می شوم و آرام می شوم! حس خوشایندی به من دست می دهد. این حس خوشایند مهم است.
حواسمان باشد. نوجوان ما اینجا احساس جذابیت و خوشایندی را پیدا می کند. سریع او را دعوا نکنید. وقتی که شوهر شما می آید و سریع سرش را داخل گوشی می کند یعنی آنجا یک احساس خوشایندی دارد که در طرف دیگر ندارد! این موازنه ی خوشایندی در زندگی واقعی و در زندگی رسانه ای مهم است. اگر پدر برای این تدبیر نمی کند پس به قولی بیخود می کند که از رسانه صحبت می کند و برایش برنامه می ریزد و به فرزند دستور می دهد که دیگه گوشی نداری! شما باید در آنطرف هم موازنه اش را ایجاد کنید. اما یک نکته وجود دارد. این را به عنوان اصل تربیتی گفتیم که باید جذابیت و حس خوشایندی در زندگی داشته باشید، باید آرامش در زندگی اتفاق بیفتد اما این نکته را هم نباید فراموش کرد که رسانه با این حس خوشایندی و این جذابیت ها الزاما نیازها را به درستی رفع نمی کند. اصلا ممکن است نیازها به درستی تشخیص نداده باشد و اصلا نخواهد تشخیص بدهد. او نیازهای واقعی را درگیر نمی کند و خیلی وقت است که به نیازهای کاذب می پردازد.
اصلا نوجوان 10 ساله درگیر پورنوگرافی نیست. برایش جذابیت ندارد رابطه دختر و پسر این قدر، البته نمی گوییم که اصلا جذابیت ندارد. این شلوغ بازی که رسانه می کند برای او جذابیتی ندارد. چطوی است که ما از کودکی و نوجوانی برای فرزندانمان می آییم و موضوعی به نام ازدواج را پررنگ می کنیم این اشتباه است. اما رسانه این کار را می کند. رسانه نیاز کاذب را به قدری زیاد می کند که تبدیل به نیاز واقعی می شود. و فکر می کنیم که نیاز واقعی است. حواسمان به این جذابیت و حس خوشایندی باشد که باید در زندگی رفع کنیم و حواسمان باشد که رسانه جذابیت و خوشایندی را به سمت نیازهای کاذب می برد. و ما باید ببریم به سمت نیازهای واقعی

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن