Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد شاه آبادی
عنوان: سلبریتی – راه‌کار غافل‌سازی و جایگزین‌سازی برای اثرپذیری از سلبریتی

یکی از کارهای جدی که سلبریتی ها می کنند این است که از جریان های اجتماعی و ابرقدرت هایی که دوست ندارند ما را غافل میکنند. حالا ابرقدرت که می گوییم می تواند بصورت جهانی در نظر بگیرید که می بینید که سینما و همه در اختیارند که مثلا اگر قرار است به غزه حمله بشود جام جهانی باید بشود، فوتبالیست ها باید بیایند، بازیگران و همه باید بیایند تا ما را از مسئله غزه غافل کنند تا آن اتفاق سیاسی انجام بشود. ابرقدرت هم که می گوییم از نظر ما این ها قدرت هایشان پوشالی است ولی بخاطر ادبیات امروزی بیان می کنیم.
در رسانه های داخلی و سلبریتی های داخلی هم همین است.
سلبریتی ها در اختیار رسانه ها هستند و یک بده بستانی بین رسانه، سلبریتی و جریان قدرت است.
این ها باید بده بستان کنند تا ما را از آن جریانی که باید غافل کنند تا جریان کاذب را بزرگ کنند. این غافل سازی جزء برنامه هایی است که رسانه ها دارند و سلبریتی ها به آن توجه می کنند. اگر هم هیچ جریان سیاسی نباشد حداقلش این است جوان مذهبی و مومن یک دغدغه هایی دارد. دغدغه هایی که تمدن اسلامی ایجاد کند، آرمان های بزرگ دارد و حداقلش این است که از این حرف های به اصطلاح آنها تخیلی خارج کنند و او را رها کنند. رها کن و چرا به فکر این تخیلات هستید. زندگی یعنی اینکه مانند سلبریتی بدون دغدغه مالی و فرهنگی به زندگی بپرداز و سعی کن مانند او باشید.
آنها غافل سازی می کنند و ما هم یکی از مهمترین راهکارهایی که می توانیم نوجوانمان را نجات بدهیم این است که او را غافل کنیم. غافل بکنیم او را از این سلبریتی!
راه اول محبت بود. اگر او را اشباع کردید در محبت و او با بدبختی، فقدان و نیاز به سمت سلبریتی نرفت حالا نگاه از بالا به پایین دارد. و فکر می کند که می تواند به او علاقه مند بشود یا خیر؟! و حالا در این شرایط شما به او می گویید که رها کن و به سمت چیزهای دیگر برویم. حالا ببینید که چه چیزهای دیگری را می توانید جایگزین کنید. این جایگزین سازی در کنار بقیه روش های تربیتی کمک می کند که سلبریتی از آن شخصیت تخیلی خودش پایین بیاید و سر جایش بنشیند و جوان و نوجوان و حتی کودک نسبت به او نگاه منطقی داشته باشند.
محبت ها را سامان بدهیم و گزینه های بهتر و درستی ارائه بدهیم تا این مسئه حل بشود.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن