Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد شاه آبادی
عنوان: انحراف جنسی – آیا دوجنسیتی‌ها جذاب‌ترند؟

شخصیت های دوجنسیتی، شخصیت های واقعی نیستند. باید دقت کنید که رسانه ما چه کار می کند و آنچه که در عالم واقع است چیست؟ ما نمی گوییم امکان ندارد کسی ترنس یا شخصیت دوجنسی باشد اما این به حداقل است. مثل اینکه بگویند یک نفر عقب افتاده است. خب، چند درصد آدم ها عقب افتاده هستند. بیماری است. شخصیت دوجنسیتی بیماری است. اما اگر این شد الگو، سلبریتی و شخصیت ستودنی و جذاب برای جوان ها خطر می شود.
ما در گروه BTS ، در فیلم های کره ای و در شخصیت هایی که جدیدا در انیمیشن های شرقی در حال جا افتادن است با اینچنین شخصیت هایی مواجه هستیم. من به عنوان پسر دنبال یک شخصیت کاملا دختر برای تکامل هستم برای همین میل به جنس مخالف و ازدواج دارم. من به عنوان دختر دنبال یک شخصیت کامل به عنوان پسر هستم، پسری مقتدر و با ویژگی های پسرانه برای اینکه کامل بشوم و ازدواج کنم. این می شود نظام خلقت!
اما اگر آمدید و شخصیتی را معرفی کردید که حالتی دوجنسیتی داشت، یک حالت دو جنسیتی مثل خانمی که می خواهد مانند آقا بشود یا آقایی است که می خواهد مانند خانم بشود یا شخصیتی که دائم احساس می کند بین اینها و وسط قرار گرفته است و یا انحراف جنسی می شود شخصیتی که خودش می گوید پسر هستم ولی رفتارهای زنانه دارد. و این رفتارهای زنانه برای پسرها جذاب است و آن پسر بودنش برای دخترها جذاب است. و این را ما آمدیم و الگو کردیم. می بینیم که جوانان ما آمدند و فیلم های کره ای نگاه می کنند. دائم این فیلم ها را نگاه می کنند. چه اتفاقی می افتد؟
پسر می گوید: من در ازدواجم دنبال یک شخصیتی می گردم مثل این شخصیت پسر دخترنمای کره ای لطافت های دخترانه داشته باشد ولی یک سری ویژگی های پسرانه هم داشته باشد. بعد شما می بینید که در جامعه یک سری از دخترها پسر شدند! اصلا مانند پسرها حرف می زنند و لباس می پوشند. فکر می کنند که جذاب هستند، بله برای بعضی از پسرها اینطوری جذاب ترند و برای بعضی از دخترها هم اینطوری جذاب ترند. اگر بروی به سمت پسر شدن برای یک سری جذاب خواهی شد همانطور که اگر شما به عنوان پسر به سمت دختر شدن بروید برای یک سری از دخترها و پسرها جذاب خواهید شد. لذا ما می بینیم در مدارس پسرانه مسئله انحرافات جنسیتی و جنسی وجود دارد، در مدارس دخترانه این انحرافات وجود دارد. هر دو دخر هستند ولی یک نفر نقش پسرانه بازی میکند. یا هر دو پسر هستند ولی یک نفر نقش دخترانه بازی می کند. و این در حال بَلای جان شدن در خانواده ها می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

به بالای صفحه بردن