Generic selectors
Exact matches only
عنوان
محتوا
Post Type Selectors
post
sfwd-lessons
sfwd-courses

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد شمس
عنوان: ویژگی های منفی قبل از ازدواج (غرور، سوءاستفاده گری و غیرجراحی بودن)

سه ویژگی منفی شخصیتی که مخرب رابطه زناشویی است مورد بررسی قرار گرفت. (بی عرضگی، بددهانی و عدم رعایت نظافت)
این ویژگی های شخصیتی قبل از ازدواج در افراد معمولا وجود دارد.
برخی از ویژگی های منفی که تخریب کننده ی رابطه صمیمی در زندگی زناشویی می شود:
غرور و تکبر
معنای غرور یعنی اینکه: من خوبم و تو بَدی! و نشانه ی فرد مغرور این است که هیچ وقت حاضر به عذرخوااهی نیست.

چسبنده و وابسته بودن افراد
این افراد وقتی به یک نفر علاقه مند می شوند. این علاقه را با وابستگی و تفویض اختیار به دیگری نشان می دهند. این رفتار از آن جهت مخرب است دست و پای طرف مقابلشان بسته می شود برای انجام تکالیف خودش و همیشه باید مسئولیت طرف مقابلش را برعهده بگیرد.

سوءاستفاده گری و بینش سواری گرفتن از افراد برای رسیدن به منافع شخصی
این برای خودش هم یکی از دغدغه های زوجین است که به طمع مال، تحصیلات و موقعیت های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی وارد یک رابطه می شوند و توقع دارند که بعد از ازدواج تمام خواسته هایشان از طرف مقابل تأمین بشود.

غیرجذاب بودن
زن و شوهر حواسشان باید به این باشد که با خلاقیت و شگفت زده کردن همسرشان در مواقع مختلف احساس جذاب بودن به سمت مخالفشان که همسرشان باشد ارائه و انتقال بدهند. این جذابیت به ظاهر، رفتار، اخلاق و تصمیم های شیرین زندگی بستگی دارد.
بنابراین خلاقیت که یکی از نشانه های هوش و درایت افراد است می تواند در تداوم و صمیمیت یک زندگی خوب و ادامه دار موثر باشد.

به بالای صفحه بردن